Miễn phí vận chuyển ngày 11-11. Có hiệu lực 09.11.2020 00:00 – 09.11.2020 23:59

Ưu đãi
Mã Miễn phí vận chuyển | Đơn hàng bất kỳ chỉ từ 0Đ
Có hiệu lực
09.11.2020 00:00 – 09.11.2020 23:59
Thiết bị
Tất cả các thiết bị
Thanh Toán
Tất cả các hình thức thanh toán
Xem chi tiết
Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 15K) cho đơn hàng bất kì thoả điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Giao Hàng Nhanh, GHTK, Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express, Ninja Van, Shopee Express, Grab, NowShip. Hình thức thanh toán: tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 9/11/2020 23:59. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.