Cầu Thang Cáp Inox MS05

100,000

Dây Cáp 304 INOX dùng vào các dây chuyền máy móc là chủ yếu, hoặc dây cáp của máy, dây cáp nâng dỡ máy móc, chịu ăn mòn hóa học tốt.

    Cầu Thang Cáp Inox MS05

    100,000